Bouwkundig advies - Wildemans Makelaars

Bouwkundig advies

Door een ‘roze’ bril lijken bouwkundige problemen en achterstallig onderhoud makkelijk oplosbaar. Teleurstellingen kunt u voorkomen door een bouwkundige advies in te winnen. Een bouwkundig advies voorkomt mogelijk (financiële) tegenvallers en een hoop ellende.

MVF-3202-0433Onze ervaren bouwtechnische adviseur kan de de woning inspecteren en legt de (eventuele) gebreken vast in een bouwtechnische keuring. De bouwtechnische rapportage geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat incl. een globale kostenraming met de direct noodzakelijke kosten of kosten die op termijn zijn te verwachten. Met een bouwtechnische keuring zijn vaak grote problemen te voorkomen. Met behulp van deze bouwtechnische keuring worden eventuele gebreken aan het licht gebracht.

Ook kunnen gewenste verbouwingen beter worden beoordeeld.

Neem voor een bouwkundig advies contact met ons op.

©2016 - Wildemans Makelaars l Powered by Van IJzendoorn Marketing Advies